Základné údaje:
Výška:165cm
Šírka:290cm
Dĺžka:min. 300cm

Búdka pre skupinový chov teliat

Búdky sú vhodné pre chov 9 a viac kusov teliat. V zadnej časti sa nachádza vetrací otvor, v prednej úchytky na konštrukciu ohrady. Predné úchytky je možné meniť podľa požiadaviek odberateľa.

Dĺžka je min. 300cm - max neobmedzená (podľa požiadaviek) - možnosť vkladania blokov.